بیریف_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Brief – Glossary

خلاصه اطلاعات موردنیاز واحدهای مختلف یک شرکت تبلیغاتی به منظور انجام پروژه‌ها. در واقع اطلاعات اولیه موردنیاز به منظور طرح اولیه مسئله مشتری مانند اطلاعات شرکت محصول مخاطب و …

 

Brief

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی