مجرای ارتباطی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Channel of Communication – Glossary

مسیرها، وسایلی ارتباطی هستند که شامل و ب سایت ها، کتابچه های راهنما، نیروهای فروش، تلویزیون، رادیو، روزنامه، سخنرانی عمومی، انتشارات و غیره.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ