ناهماهنگی شناختی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Cognitive Dissonance – Glossary

حالتی از تشویش یا ناراحتی که در تصمیم خرید وجود دارد

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ