دفترچه راهنمای كاربر - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Collateral – Glossary

غالباً با کتابچه های راهنما مترادف هستند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ