ایده اصلی_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Concept – Glossary

ایده اصلی و یا راه حل اصلی یک مسئله که در این صنعت کلیه ارتباطات خصوصا تبلیغات مشتری بر اساس آن شکل خواهد گرفت.

Concept

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی