رابط کاربری بر اساس مفهوم – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Conceptual UI – Glossary

طراحی رابط کاربری بر اساس مفهوم و فرضیه‌های مبتنی بر استفاده
UI

مثال :

“استفاده از نمادها و آیکون‌های مرتبط با مفاهیم در رابط کاربری”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری