هماهنگی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Consistency – Glossary

۱.اجرا و پیاده سازی هویت بصری و آهنگ صدای نام تجاری ۲.هماهنگی، سنجش کمّی و کیفی از توانایی نام تجاری برای ارائه مکرر تجربه قول داده شده به مشتریان خود branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ