طراحی رابط کاربری محتوایی – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Content-Driven User Interface Design – Glossary

طراحی رابط کاربری با تمرکز بر محتوا و محتوا محور بودن تجربه کاربری
UI

مثال :

“استفاده از طراحی ساده و استاندارد برای نمایش محتوا و تسهیل خوانایی و فهم آن”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری