حق تأليف - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Copyright – Glossary

مستلزم مشهود بودن شکل اثر و محصول است؛ بنابراین، ایده ها را نمی توان محدود به حق کپی کرد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ