حل خلاق مسئله_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Creative Problem Solving – Glossary

حل خلاق مسئله، مدل‌هایی هستند که به کمک آن‌ها بصورت فردی یا گروهی ضمن علت‌یابی مسائل راه‌حل‌هایی نیز برای مواجه با علل آن‌ها شناسایی می‌گردد.

Creative Problem Solving

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی