گروه ایده پردازی_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Creative team – Glossary

گروه ایده پردازی

تیمی است که به صورت موردی تشکیل می‌شود و لزوما همه افراد آن عضو واحد ایده پردازی شرکت تبلیغاتی نیستند و کار آن‌ها خلق ایده‌هایی اجرایی به منظور توسعه ایده اصلی به منظور حل مسئله مشتریان است. پایه‌های اصلی این گروه نویسندگان و مدیران هنری هستند و سایر اعضاء بنا به مورد انتخاب می‌گردند.

 

Creative team

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی