فرهنگ - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Culture – Glossary

یک نام تجاری درواقع فرهنگ مخصوص به خود را دارد که توسط افرادی که برای آن ، کار و فعالیت میکنند، با سبک عملیاتی و رفتار آنان بیان میشود.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ