تصاحب مشتری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Customer Acquisition – Glossary

تبدیل مشتریان احتمالی به خریداران واقعی است . هدف بازاریابی ، متقاعد کردن مشتری به خرید و هدف برندینگ ، متقاعد کردن مشتری برای ادامه خرید است.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ