مدیریت ارتباط با مشتریان_واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Customer Relationship Management (CRM) – Glossary

استراتژی مدیریتی که با تمرکز بر فرایندهای ارتباط با مشتریان، بهبود نسبت با آن‌ها و افزایش فروش وفاداری آن‌ها را هدف می‌گیرد.
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان جهت ثبت اطلاعات و ارتباط با آن‌ها”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ