رضايت يا نارضايتی مشتری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

customer satisfaction/dissatisfaction – Glossary

رضایت لزوماً با وفاداری برابر نیست.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ