رویکرد بر اساس داده ها_واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Data-Driven Approach – Glossary

استفاده از داده‌ها به عنوان پایه‌ی تصمیم‌گیری.
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“یک شرکت به صورت دقیق تحلیل کند که کدام کانال برتری دارد.”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ