بازاریابی تحلیل داده ها_واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

test – Glossary

استفاده از داده‌های تحلیلی برای جذب وفاداری مخاطبان
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“استفاده از الگوریتم‌های تحلیل داده‌ها جهت جذب وفاداری مخاطبان”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ