پیش فرض بارگذاری – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Default Loading – Glossary

اولین وضعیتی که در هنگام بارگذاری صفحه به کاربر نشان داده می‌شود
UI

مثال :

“نمایش لوگو و عناصر اصلی صفحه”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری