بازاريابی مستقيم - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Direct Marketing – Glossary

استفاده از رسانه های آدرس پذیر، مانند پست، پیام ها به طور مستقیم برای مصرف کنندگان فرستاده می شود.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ