توزیع_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Distribution – Glossary

توزیع، شبکه‌ای از سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد درون و برون از سازمان که برای رساندن محصول و یا خدمات به مشتریان ایجاد و مدیریت می‌گردد.

Distribution

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی