بازاریابی ایمیلی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Email Marketing – Glossary

فرستادن ایمیل‌های تبلیغاتی به مخاطبین جهت جذب و فروش
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“ارسال نامه‌های تبلیغاتی به لیست ایمیلی مشتریان”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ