تجربه کاربری جذاب و اعتیادآور- واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Engaging and Addictive User Experience – Glossary

ایجاد تجربه کاربری جذاب و معتادکننده که کاربران را به خود جذب کند
UI

مثال :

“استفاده از عناصر بازی و پاداش در یک اپلیکیشن آموزش زبان”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری