بازاریابی رویدادی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Event Marketing – Glossary

تبلیغ و جذب مخاطبان از طریق رویدادها و همایش‌ها
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“برگزاری نمایشگاه ویژه برای معرفی محصول”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ