ناحيه ممنوع اطراف نشانه - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Exclusion Zone – Glossary

ناحیه اطراف یک نشانه که باید خالی بماند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ