انتظار، توقع، پيش نگری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Expectation – Glossary

انتظار، تصور و عقیده ی است که مصرف کنندگان حتی قبل از امتحان یک محصول / خدمت درباره آن شکل داد ه اند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ