نام تجاری مهاجم - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Flanker Brand – Glossary

قصد نام تجاری مهاجم، افزایش سهم کلی بازار در طبقه ای خاص و از صحنه خارج کردن رقبا از طریق رفتار تهدیدگرانه است.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ