گروه تمرکز _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Focus group – Glossary

 

گروهی که به‌ عنوان نمونه‌ای از بازار هدف جهت مطالعه محققان شناسایی و مورد مطالعه قرار می‌گیرند و نظرات ایشان بازتاب نظرات بازار هدف است.

گروه تمرکز - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی-min

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی