چهار پی (محصول، قيمت، ترفيح، مكان) - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Four P’s (Product, Price,Promotion, Place) – Glossary

مفهوم مکرری که به منظور بیان اجزای حیاتی بازاریابی استفاده می شود

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ