بازاریابی تضمینی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Guaranteed Marketing – Glossary

ارائه تضمین برای کیفیت محصول یا خدمات جهت جذب مخاطبان
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“ارائه تضمین برای بازگشت هزینه در صورت نارضایتی از محصول”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ