بخش های نمونه، قطعات الگو - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Hero Pieces – Glossary

نام تجاری و اجزای بصری و کلامی آن برای حفظ و تقویت تمایز و ارتباط، با گذشت زمان تغییر و تکامل می یابند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ