گزينه های / تصميم های هويت گذاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Idenfification Decisions – Glossary

اسامی تجاری مجزا، اسامی تجاری خط محصول، اسامی تجاری شرکتی و نام خانوادگی شرکتی.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ