هويت - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Identity – Glossary

تجلی یک نام تجاری که هر چیزی از نام و جلوه بصری آن تا شکلی از آ ن را که به نظر می رسد و احساس، استشمام و چشیده می شود، دربردارد

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ