معيارهای هويت گذاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

IDMetrics – Glossary

ارزیابی هویت های بصری موجود و بالقوه نام های تجاری برحسب تناسب، اعتبار و تداعی های مثبت و منفی قوی و نیز هماهنگی با مفهوم ا ست

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ