الگوی تأثير - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Impact Model – Glossary

این مدل، به ترتیب به چهار پرسش اساسی پاسخ می دهد که شامل چه کسی، چه چیز، چرا و چطور می شود

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ