برداشت مصر ف کننده – واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Impression – Glossary

تعداد کل تماس ها با یک آگهی تبلیغی در دوره زمانی معینی است.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ