واحد تبلیغاتی _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

In-house agency – Glossary

واحد تبلیغاتی که در یک سازمان که فعالیت اصلی آن فعالیتی غیر تبلیغاتی است، به منظور ارائه خدمات تبلیغاتی و یا ایجاد ارتباط موثر با پیمانکاران مرتبط با این فرآیند ، ایجاد شده است.

 

In-house agency

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی