تجربه کاربری چشم‌پوشان و آسان سازی – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Inclusive User Experience and Accessibility – Glossary

طراحی رابط کاربری با توجه به نیازها و آسان سازی برای افراد با معلولیت
UI

مثال :

“استفاده از فونت بزرگ و قابل خواندن برای افراد با نابینایی”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری