فرهنگ نوآوری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Innovation-based Culture – Glossary

نوآوری در ارتباطات برای برندینگ ضروری است تا بدین طریق ارتباط مداوم نام تجاری با مخاطبان هدف برقرار شود.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ