رابط کاربری هماهنگ با نوآوری‌ها – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Innovation-Friendly User Interface Design – Glossary

طراحی رابط کاربری قابلیت سازگاری با نوآوری‌های فناورانه و فرهنگی را دارد
UI

مثال :

“استفاده از واقعیت مجازی در یک اپلیکیشن گردشگری”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری