دارايی های نامشهود - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Intangible Assets – Glossary

سرقفلی، علامت تجاری، حق اختراع ها، تخصص مدیریتی، نام های تجاری، حق تألیف ها، فرمولها و غیره وجود فیزیکی ندارند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ