ارتباطات يكپارچه بازاريابی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

integrated marketing communications- Glossary

تمام ارتباطات بازاریابی (تبلیغ، ترفیع و ارتقای فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم) را به جای مجموعه ای از فعالیت های مجزا به صورت یک کل به هم پیوسته، مدیریت می کند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ