اموال فكری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Intellectual Property – Glossary

شامل محصولات جدید مانند : نرم افزار، کتاب ها، فرمت های بازی واقعی رایانه ای، حقوق استفاده از تلویزیون تا رخدادهای ورزشی و … می شود.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ