بازاریابی محتوایی تعاملی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Interactive Content Marketing – Glossary

استفاده از محتوای تعاملی مانند بازی‌ها و نظرسنجی‌ها جهت جذب وفاداری مخاطبان
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“ارائه بازی‌ها و مسابقات در سایت و شبکه‌های اجتماعی جهت جذب وفاداری مخاطبان”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ