رابط کاربری قابل تعامل – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

test – Glossary

زیر مجموعه رسانه به حساب می آید و به ابزار هایی گفته می شود که انتقال دهنده مفاهیم ، افکار و وایده های شخص یا شرکت ، در محیط شهری هستند.

UI

مثال :

“او به عنوان پناهنده سیاسی به کشوری دیگر مهاجرت کرده تا از تعقیب و تحت تعقیب قرار گرفتن در کشور خود جلوگیری کند.”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری