رابط کاربری تعاملی – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Interactive User Interface (IUI) – Glossary

رابط کاربری با قابلیت تعامل بیشتر و امکان انجام عملیات و ورود داده توسط کاربر
UI

مثال :

“فرم‌های ورود، دکمه‌های تعاملی و صفحات پرداخت آنلاین”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری