زبان حرف های، زبان مخصوص يك حرفه يا صنف - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Jargon – Glossary

استفاده از اصطلاح های پیچیده به جای معادل های ساده

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ