ارزش دوره عمر مشتری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Lifetime Customer Value – Glossary

هزینه مورد نیاز برای جذب مشتریان، هزینه حفظ آنان، دوره عمر میانگین آنان و میزان ایجاد ارزش میانگین آنان در طی دوره عمرشان

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ