طراحی رابط کاربری حساس به موقعیت جغرافیایی – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Location-Sensitive User Interface Design – Glossary

تغییرات در رابط کاربری بر اساس موقعیت جغرافیایی فعلی کاربر
UI

مثال :

“نمایش آب و هوای فعلی در شهر کاربر بر اساس موقعیت جغرافیایی در یک اپلیکیشن آب و هوا”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری