حقيقت درونی / مانترای نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Mantra – Glossary

یک عبارت کوتاه ملهم از باطن نام تجاری که روح نام تجاری را دربرمیگیرد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ