استراتژی های پوشش بازار - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Market Coverage Strategies – Glossary

۱. تمرکز بر بازاری خاص ۲. تخصصی کردن محصول ۳. تخصصی کردن بازار ۴. تخصصی کردن انتخابی ۵. پوشش کامل

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ